BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anlaşmalı Kurumlar

Güncelleme Tarihi: 12/12/2018

 • 1-  Dr.Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi

-          EMG tetkikleri ve hastanemizde yapılamayan diğer tetkikler

 • 2-      Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-          Karaciğer Sintigrafisi,

-          Böbrek Sintigrafisi,

-          Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi,

-          Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi +GATED SPECT,

-          Üç Fazlı Bölgesel Kemik Sintigrafisi,

-          Tam Vücut Kemik Sintigrafisi,

-          Kemik SPECT

-          Gastrointestinal Kanama Yeri Tesbiti

-          Hepatobillier Sintigrafisi

-          Karaciğer Dalak Sintigrafisi

-          Tiroid Sintigrafisi

-          Paratiroid Sintigrafisi

 -          Tiroid Uptake Çalışması

 

 • 3-      Sistem Labaratuvarı
 • Spermogram
  Direkt coombs testi (polispesifik)
  İndirekt coombs testi (polispesifik)
  1,25-Dihidroksi Vitamin D
  17-Hidroksiprogesteron
  25-Hidroksi Vitamin D
  Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
  Alfa-1 antitripsin
  Anti TPO
  Asit fosfataz
  Büyüme hormonu
  C peptit
  C3c
  C4
  CA-19-9
  CA-72-4
  Çinko
  Dehidroepiandrosteron sulfat
  Down sendrom1 (PAPP-A+Serbest beta HCG)
  Gaitada sindirim durumu
  Glukoz 6-fosfat dehidrogenez
  Ig D
  İlaç düzeyi (FPIA, EMIT, Nefelometrik) (Her bir ilaç için)
  Digoksin
  Fenitoin
  Karbamazepin
  İnsülin
  Kortizol
  Lipaz
  Lityum
  Magnezyum
  Parathormon (PTH)
  Periferik yayma (formül lökosit)(manuel)
  Prostatik asit fosfataz (PAP)
  Protein elektroforezi (serum ve vücut sıvıları)
  PSA (Serbest)
  Selenyum
  Serbest testosteron
  Tiroglobulin
  Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI)
  Total lgE
  Transferrin
  Üçlü test (E3-HCG-AFP)
  Faktör 2-13 (Her bir faktör için)
  Fibrinojen
  Hemoglobin elektroforeziHPLC ile
  Protein C
  Protein S
  Retikülosit sayımı
  Boğaz kültürü
  İdrar Kültürü
  Gaita kültürü
  Kulak kültürü
  Yara kültürü
  Yara kültürü
  Balgam Kültürü
  Vagen cerviks
  Burun kültürü
  Prostat Salgısı Kültürü
  Konjuktiva Kültürü
  Bakteri tanımlanması (yarı otomatik)
  Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
  Kan kültürü (aerob-anaerob)
  Mantar kültürü
  Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  Anti CMV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  Anti fosfolipid IgG
  Anti fosfolipid IgM
  Anti Gliadin lgA
  Anti Gliadin lgG
  Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  Anti HBc IgM(Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  Anti HBe(Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  Anti kardiyolipin lgG
  Anti kardiyolipin lgM
  Anti nükleer antikor (ANA)
  Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
  Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
  Anti tiroglobulin antikor
  Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
  Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
  Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile)
  Brucella Wright
  Brucella Ig G (ELISA)
  Brucella Ig M (ELISA)
  CCP
  Delta antikoru
  EBV EBNA lgG
  EBV EBNA lgM
  EBV VCA lgG
  EBV VCA lgM
  Helicobacter pylori direk antijen
  Helicobacter pylori IgA (ELISA)
  Helicobacter pylori IgG (ELISA)
  Herpes simpleks tip 1 IgG
  Herpes simpleks tip 1 IgM
  Herpes simpleks tip 2 IgG
  Herpes simpleks tip 2 IgM
  IgA (Nefelometrik )
  IgG (Nefelometrik )
  IgM (Nefelometrik)
  Kabakulak IgG (ELISA)
  Kabakulak IgM (ELISA)
  Kızamık lgG
  Kızamık lgM
  Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)
  Salmonella tüp aglütinasyonu (Grubel-Widal)
  Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA)
  Varicella zoster virus (VZV) Ig G
  Varicella zoster virus (VZV) Ig M
  HBV-DNA
  HCV-RNA
  Kist Hidatik (Echinococcus ) ELISA IgG
  İnce iğne aspirasyonu değerlendirmesi
  İnce iğne aspirasyonu, gönderilen yayma preperatların değerl
  Servikal veya vajinal sitoloji
  Sıvı bazlı sitoloji, otomatik cihaz aracılığı ile
  Abortus
  Anüs, polipoid gelişme (tag)
  Bartholin bezi kisti
  Burun, sinüs polipleri inflammatuar
  Deri, punch/insizyonel/shave biyopsi
  Divertikul-özefagus/ince barsak
  Duodenum, biyopsi
  Endometrium, küretaj/biyopsi
  Endoserviks, küretaj/biyopsi
  Fissür/fistül
  Ganglion kisti
  Hemoroidler
  Herni kesesi, herhangi bir bölgede
  İnce barsak, biyopsi
  Kolon, biyopsi
  Larinks, biyopsi
  Mesane, biyopsi
  Mide, biyopsi
  Nazofarinks/orofarinks, biyopsi
  Özofagus, biyopsi
  Paratubal kistler (morgagni hidati)
  Pilonidal kist/sinüs
  Plasenta
  Plevra/perikard-biyopsi
  Polip, kolorektal
  Polip, mide/ince barsak
  Polip, servikal/endometrial
  Safra kesesi
  Sinüs, paranasal biyopsi
  Tonsil ve/veya adenoidler
  Yumuşak doku, lipomeksizyonu veya biyopsi
  Apendiks, insidental dışında
  Deri, eksizyonel biyopsi
  Dudak, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu
  Kemik, ekzositoz
  Lenf düğümü, biyopsi
  Meme, biyopsi
  Myom (lar), myomektomi, uterus hariç
  Omentum, biyopsi
  Over, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu
  Over (+ /-tuba), neoplastik değil
  Prostat, TUR
  Serviks, biyopsi
  Tuba uterina, ektopik gebelik
  Tükrük bezi, biyopsi
  Yumuşak doku basit eksz. lipom hariç
  Böbrek, parsiyel/total nefrektomi
  Dalak
  İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında
  Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle
  Larinks, parsiyel/total rezeksiyon
  Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (diseksiyon)
  Meme, mastektomi-parsiyel/basit
  Mesane, TUR
  Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle
  Over, (+ /-tuba), neoplastik
  Prostat, radikal rezeksiyon dışında
  Serviks, konizasyon
  Tiroid, total/lobektomi
  Uterus, (+ /-adneksler), tm ve prolapus hariç
  Fetus, diseksiyonla inceleme
  İnce barsak, tümör için rezeksiyon
  Kolon, tümör için segmental rezeksiyon
  Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları
  Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon
  Testis, tümör
  Uterus, neoplastik (+ /-tubalar ve overler)
  Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon
  Histokimyasal Boyamalar
  Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok