T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Beypazarı Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Beypazarı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Planları

Güncelleme Tarihi: 11/04/2018

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ 2018 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
PLANLANAN
TARİH
EĞİTİMİN KONUSUEĞİTİMİN ALT KONUSUHEDEF GRUPEĞİTİM
SÜRESİYERİMATERYALLERPLANLANAN
EĞİTİMCİ
EĞİTİMİ
VEREN
YAPILDIĞI
TARİH
HEDEFİAMACIYÖNTEMİDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
01 Mayıs 2018
31 Mayıs 2018
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ (SİVİL SAVUNMA) EĞİTİMLERİHastane ve Aile Afet PlanıTÜM PERSONEL30dkUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMAfet durumlarında etkin çalışma ortamı sağlamak ve tüm personelin korunmasını sağlamakOlası afet durumunda çalışanların hangi konumda hangi görevi yapacakları hakkında görevli kişileri bilgilendirmek gerekli ekipmanların nasıl kullanılacağını göstermek farkındalık sağlamak. Afet yönetimini optimum seviyede yürütmek.UZAKTAN EĞİTİM MODULÜSon test
Deprem
Kırmızı Kod
Sel ve Su Takını
Tahliye
Yangın
12 Mart 2018
30 Nisan 2018
AKILCI İLAÇ KULLANIMIAkılcı Antibiyotik KullanımıTÜM PERSONEL10dkUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMİlaçların etkin kullanımını sağlamakİlaçları taşıyan personele tehlikeli ilaçların transfer yöntemleri
ve herhangi bir olumsuzluk oluştuğunda(kırıldığında)maruz
kalacakaları durum ve yapabilecekleri hakkında
bilinçlendirmeyi sağlamak
UZAKTAN EĞİTİM MODULÜSon test
Akılcı İlaç Kullanımı
Advers EtkiTÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI62 dk
Geriatride Güvenli İlaç Uygulamaları
İlaç-İlaç Etkileşimi
İlaç Hazırlama Teknikleri
İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Depolama Koşulları
İlaçların Stabilitesi
Nutrisyonel Destek Tedavisi ve Nutrisyonel Destek
Pediatride Gvenli İlaç Uygulamaları
12 Mart 2018
30 Nisan 2018
BİLGİ GÜVENLİĞİBilgi GüvenliğiTÜM PERSONEL45 dkUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMHasta, personel ve kurum bilgilerinin korumasını sağlamakHastanın kişisel güveninin sağlanması gizliliğinin korunması çalışanlara konunun önemi hakkında bilgilendirilmesiUZAKTAN EĞİTİM MODULÜSon test
Siber Güvenlik Eğitimi
1 Mayıs 2018
31 Mayıs 2018
CPRTemel Yaşam DesteğiTÜM PERSONEL8 dkUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMArrest durumunda erken müdahaleyi sağlamak.Acil hastaya bilinçli ve doğru müdahaleyi yapabilmeyi
sağlamak İleri yaşam desteği uygulamalarının doğru ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak
UZAKTAN EĞİTİM MODULÜSon test
İleri Yaşam DesteğiTÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI8 dk
12 Mart 2018
30 Nisan 2018
ÇALIŞAN HAKLARI EĞİTİMLERİBeyaz kodTÜM PERSONEL23 dkUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMÇalışanlar arasında güvenli ortamın sağlanmasıÇalışanların mobbing ve Beyaz Kodla ilgili bilinçlenmesini sağlamakUZAKTAN EĞİTİM MODULÜSon test
Çalışan Hakları Genelgesi
Mobbing
12 Mart 2018
30 Nisan 2018
ENFEKSİYON EĞİTİMLERİAtık YönetimiTÜM PERSONEL42 dkUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMHasta ve çalışan güvenliğini sağlamak. Hastane enfeksiyonlarının gelişme riskini önlemek.El hijyeninin önemini doğru yıkamanın tüm
personele uygulamasının sağlanması Tıbbi atıkların toplanması taşınması ve maruz kalınması durumunda acil yapılması gerekenler konusunda ilgili personele farkındalık oluşturmak , Enfeksiyonlardan korunma bulaş riskini azaltma enfeksiyon riskinin azaltılması konusunda farkındalık oluşturmak
UZAKTAN EĞİTİM MODULÜSon test
El Hijyeni
Hastane Enfeksiyonları ve Önemi
İzolasyon Önlemleri
Kesici Delici Alet Yaralanmaları
Hastane Temizliği ve Bölüm Bazlı TemizlikTEMİZLİK PERSONELİ7 dk
1 Nisan 2018
30 Nisan 2018
HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİGüvenli cerrahi uygulamalarıTÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI50 dkUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMHasta güvenliğini ilgilendiren konularda ilgili personellere farkındalık oluşturmak. Hasta güvenliği ile ilgili alınacak önlemler ve yapılacak işlemlerin tüm personel tarafından tam ve eksiksiz yapılabilmesini sağlamak.Hasta güvenliğini en üst seviyede tutarak güvenli hastane ortamının oluşmasını sağlamak.UZAKTAN EĞİTİM MODULÜSon test
Güvenlik Raporlama SistemiTÜM PERSONEL
Hasta Başı Test Cihazlarının Güvenli KullanımıTÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI
Hasta düşmeleriTÜM PERSONEL
Hasta Kimlik Tanımlayıcıların KullanımıTÜM PERSONEL
Hasta transferiTÜM PERSONEL
İlaç güvenliğiTÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI
Mavi kodTÜM PERSONEL
Pembe KodTÜM PERSONEL
Sözel istem uygulamalarıTÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI
Tıbbi Cihaz GüvenliğiTÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI
Transfüzyon güvenliğiTÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI
1 Haziran 2018
30 Haziran 2018
HASTA HAK VE SORUMLULUK LARIEtik ve Hasta HaklarıTÜM PERSONEL34 dkUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMÇalışanların hasta haklarını öğrenmesini sağlamak ve hastalarla olan iletişim becerilerini arttırmakHasta mahremiyetinin önemi konusunda çalışan ları bilinçlendirmek Hasta memnuniyetini maksimum seviyede tutabilmek Hasta hak ve sorumluluklarının bilinmesiUZAKTAN EĞİTİM MODULÜSon test
Hasta Hakları ve Sorumlulukları
Hasta Mahramiyeti ve Gizlilik
Hasta Memnuniyeti
1 Ağustos 2018
31 Austos 2018
İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİBiyolojik Risk EtmenleriTÜM PERSONEL100 dkUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMİş sağlığı ve çalışan güvenliği konularında tüm personellerimizin bilinçlenmesini sağlamak ve farkındalık oluşturmak.Çalışanlarımızın daha verimli ve güvenli bir iş yeri ortamında çalışmaları. Bu konuda personellerimizin bilinçlenmesi ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak.UZAKTAN EĞİTİM MODULÜSon test
Çalışma Mevzuatı ve İlgili Bilgiler
Ekranlı Araçlarla Çalışma
Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önemi
Elle Kaldırma ve Taşıma İşleri
Fiziksel Risk Etmenleri
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulan.
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki Sonuçlar
Kimyasal Risk Etmenleri
*Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı
Meslek Hastalıklarının Sebepleri
*Risk yönetimi
*Sağlık tarama programı
1 Mayıs 2018
31 Mayıs 2018
KİŞİLER ARASI İLETİŞİM VE GELİŞİM EĞİTİMLERİBeden DiliTÜM PERSONEL75 dkUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMKişiler arası olumlu ve pozitif yönde etkileşim sağlamak.

Strese karşı baş etme yollarının hayata geçirilmesi
Hastalar ile iletişimde olumlu davranışlar geliştirmek.

Olumlu davranışlar geliştirmek
UZAKTAN EĞİTİM MODULÜSon test
Görgü Kuralları
Kişiler Arası İletişim ve Empati
Kişisel Bakım
Öfke Kontrolü
Profesyonel İmaj
Stres Yönetimi
Tükenmişlik Sendromu
Zor İnsanlarla Başa Çıkma
1 Mayıs 2018
31 Mayıs 2018
LABORATUVAR EĞİTİMLERİÖrnek Alma ve TransferiTÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI15 dkUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMNumunelerin doğru toplanması ve bildirimi.Numunelerin doğru yöntemle ve belirlenen süre içerisinde
gerçekleştirilmesi için görevli personele konu ile ilgili
farkındalık sağlamak Kabul ve red kıriterleri oluşturulup nedenleri hakkında kabul ve red işlemlerinin nasıl yapılacağı konusunda farkındalık sağlamak
UZAKTAN EĞİTİM MODULÜSon test
1 Haziran 2018
30 Haziran 2018
ANNE SÜTÜANNE SÜTÜNÜN FAYDALARITÜM PERSONEL15 dkUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMAnne sütü bilgilendirmelerini daha etkin yapmak için personeli eğitmekAnne sütünün önemi ve faydaları konusunda farkındalık oluşturmakUZAKTAN EĞİTİM MODULÜSon test
1 Eylül 2018
30 Eylül 2018
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİKADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİTÜM PERSONEL60 dkUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMEşit koşullarda çalışma ortamı oluşturulması ve kadının çalışma hayatına daha aktif olmasının sağlanmasıKadın Erkek fırsat eşitliği ile ilgili bilinç oluşturmakUZAKTAN EĞİTİM MODULÜSoru cevap
1 Temmuz 2018
31 Temmuz 2018
CİNSEL İSTİSMARÇOCUK CİNSEL İSTİSMARIACİL SERVİS
ÇOCUK SERVİSİ
KADIN DOĞUM SERVİS ÇALIŞANLARI
60 dkUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMçocuklarda cinsel istismarın önüne geçmekcinsel istismar ile ilgili bilinçlenmekUZAKTAN EĞİTİM MODULÜSoru cevap
1 Haziran 2018
30 Haziran 2018
RADYASYON GÜVENLİĞİ*Hasta ve çalışanların radyasyon güvenliğini sağlamasına yönelik eğitimTÜM PERSONEL10 dkUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMÇalışan sağlığını korumak.Radyasyondan korunmak ve ekipman kullanımının
önemini vurgulamak. Çekim protokolleri ile doğru hastaya doğru çekimin yapılmasını sağlamak
UZAKTAN EĞİTİM MODULÜSon test
*Radyolojik işlemlere ait çekim protokolleriRADYOLOJİ ÇALIŞANLARI10 dk
1 Haziran 2018
30 Haziran 2018
TRİYAJTriyaj EğitimiACİL SERVİS ÇALIŞANLARI15 dkUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMAcil servisinin etkin kullanımını sağlamakAcil servise başvuran hastaların alan uygulamalarına göre doğru bir şekilde ayrımının yapılmasını sağlamakUZAKTAN EĞİTİM MODULÜSoru cevap
1 Temmuz 2018
31 Temmuz 2018
DOĞUM SERVİSİ EĞİTİMLERİ*Doğum öncesi bakım yönetimiTÜM EBELER30 dkUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMGüvenli doğum eylemi gerçekleşmesi ve bakımıDoğum eylemi başlayıp bittikten ve taburculuk dönemine kadar olan sürede oluşabilecek komplikasyonlara karşı çalışanların bilinçlenmesi gerekli bilgilerin hastaya verilmesiUZAKTAN EĞİTİM MODULÜSoru cevap
*Doğum -Partograf30 dk
*Doğum sonu bakım yönetimi30 dk
*Anne sütü ve emzirme30 dk
*Acil obstetrik bakım30 dk
29.06.2018ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ (SİVİL SAVUNMA) EĞİTİMLERİYangın Söndürücü Ve Hortumu Kullanımı EğitimiTÜM PERSONEL1SAATYangın söndürme tüpü,hortumu kıyafeti,yangın eğitim tavası, benzin,ilgili dökümanlarEROL AYHANOlası yangın durumlarında yangın söndürücü veya hortumu ile tüm personelin olaya müdahale edebilmesiYangın söndürücü ve hortumlarını doğru şekilde kullanan personelUYGULAMALIUygulamalı ve soru cevap
15.05.2018
10.10.2018
TEMİZLiK
PERSONEL EĞİTİMİ
*Genel alan temizlik kurallarıTEMİZLİK PERSONELİ1 SAATKONFERANS SALONUresimler,temizlik malzemeleri, ilgili dökümanlarNURAY AYIKHastane enfeksiyonlarının gelişme riskini önlemekTemizlik personeline riskli birimlerin temizliği, genel temizliğin önemi, kullanılan dezenfektanlarla ilgili bilgi verilerek farkındalık sağlanmalı Hasta ve yakınlarına hizmet verilirken oluşabilecek iletişim kazalarının önüne geçebilmek Sağlıklı iletişim kurulabilmesini sağlamakAnlatım sunuSoru cevap
*Risk düzeyine göre temizlik kurallarıTEMİZLİK PERSONELİ1 SAATNURAY AYIK
*Temizlik maddeleri ve özellikleriTEMİZLİK PERSONELİ1 SAATNURAY AYIK
*Çalışanlar arası iletişimTEMİZLİK PERSONELİ1 SAATSEVİL ÖZMEN
*Hasta ve yakınları ile ilgili iletişimTEMİZLİK PERSONELİ1 SAATSEVİL ÖZMEN
01.02.2018HTBC EĞİTİMİ**Temizliği,bakımı , kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçları
**Preanalitik, Analitik ve Post analitik süreçler
HBTC LAB. VE BİRİM SORUMLULARI1 SAATTOPLANTI SALONUakş makinası kalibrasyon solüsyonları, ilgili kitapSELÇUK YÜKSELCihazdan etkin yararlanmak.Hasta başı test cihazlarının temizliğini ve kalibrasyonunu sağlamakAnlatım sunuSoru cevap
27.03.2018TRANSFÜZYON ÜNİTESİ EĞİTİMLERİKan ve kan ürünleri transfüzyon eğitimiBİRİM SORUMLULARI1 SAATTOPLANTI SALONUSlayt, projeksiyon, formlarEMİNE ÖZDEMİRKan ürünleri transferinde %100 başarı sağlamakKan ve kan ürünlerinin transferini doğru şekilde yapılmasıAnlatım sunuSoru cevap
30.03.2018LABORATUVAR EĞİTİMLERİPanik değer ve BildirimiLABORATUVAR PERSONELLERİ1 SAATLABORATUVAR DİNLENME ODASIilgili dökümanlarSELÇUK YÜKSELLabaratuvar güvenliğini sağlamakPanik değer bildiriminin ilgili birime;hastaya erken
müdahalenin önemini vurgulamak. İlgili personele malzeme ve cihazların kullanımında farkındalık oluşturmak Öz değerlendirme sürecinde revizyonlar eksikliklerin giderilmesi konusunda ilgili personeli bilgilendirmek Test bazında numunelerin analiz öncesi hazırlık işlemlerine yönelik kurallar belirlenmeli ve ilgili personelin bu kurallara uyması sağlanmalı Numunelerin doğru yöntem ve doğru zamanda ilgili birime ulaşmasının sağlanması İlgili personelin dökümanlar ve yenilikler konusunda bilgilenmesinin sağlanması
Anlatım sunuSoru cevap
Malzeme ve Cihazların Kullanımı ve Gücenli Kullanımı EğitimiLABORATUVAR PERSONELLERİ1 SAATSELÇUK YÜKSEL
Laboratuvar Kalite Kontrol Süreçleri Ve İç Kalite Kontrol SüreciLABORATUVAR PERSONELLERİ1 SAATSELÇUK YÜKSEL
Test Bazında Numunelerin Analiz Öncesi Hazırlık İşlemlerine Yönelik KurallarLABORATUVAR PERSONELLERİ1 SAATSELÇUK YÜKSEL
Numune Transferinin Doğru Yöntemle Belirlenen Süre İçerisinde GerçekleştirilmesiTRANSFER PERSONELİ1 SAATSELÇUK YÜKSEL
Test Bazında Çalışma Süreci Tanımlanırken Hazırlanan Doküman Ve RevizyonlarıLABORATUVAR PERSONELLERİ1 SAATSELÇUK YÜKSEL
04.04.2018YEMEK HİZMETLERİGıda Güvenliğini Etkileyecek Hastalıklar Belirtili Konular İçeren Hijyen Eğitimi Ekipmanların KullanımıMUTFAK ÇALIŞANLARI2 SAATYEMEKHANEilgili dökümanlarNURAY AYIK
ÇİĞDEM RUSTAMOV
Hastane yemeklerinin verimliliğini sağlamakYemek hizmetlerinde personele ekipman kullanımı, gıda
güvenliğini etkileyecek hastalıklar, belirtileri gibi konular
içeren hijyenin önemini vurgulamak
Anlatım sunuSoru cevap
20.04.2018DEZENFEKSİYONEndoskopik Cihazların Temizlik Dezenfeksiyon Sterilizasyon İşlemleriENDOSKOPİ ÜNİTESİ ÇALIŞANLARI1 SAATENDOSKOPİ ODASIilgili dökümanlarNURAY AYIKHastane enfeksiyonlarının gelişmesini engellemek.Enfeksiyon riskine karşı doğru dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinin uygulanmasıAnlatım sunuSoru cevap
8.5.2018İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİDEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ
KRİTİK STOK SEVİYESİ
AMBAR DEPO ÇALIŞANLARI1 SAATTOPLANTI SALONUilgili dökümanlar, bilgisayar,İBRAHİM ARTANDepo yönetimini uygun şartlarda sağlamakHastane dayanıklı taşınır ve sarf depolarında uygun depolama şartlarını sağlamak ve stok seviyelerini kontrol altında tutabilmekAnlatım sunuSoru cevap
8.5.2018DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
DOSYALAMA TEKNİKLERİ VE RESMİ YAZIŞMA KURALLARI
ARŞİV ÇALIŞANLARI1 SAATİBRAHİM ARTANArşiv yönetimini uygun şartlarda sağlamakArşivleme, resmi yazışma ve dosyalama işlemlerinin uygun şekilde yapılabilmesini sağlamakAnlatım sunuSoru cevap
8.5.2018TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
KRİTİK STOK SEVİYESİ
AYNİYAT MEMURLARI1 SAATİBRAHİM ARTANStok seviyesini uygun şekilde bulundurmakTaşınır mal yönetmeliğine göre stok ve kayıtlarının tutulmasını sağlamakAnlatım sunuSoru cevap
9.5.2018MICROSOFT WİNDOWS 7 İŞLETİM SİSTEMİ
SAĞLIK NET ENTEGRASYON EĞİTİMİ
HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
TEMEL AĞ(NETWORK)EĞİTİMİ
BİLGİ İŞLEM PERSONELLERİ1 SAATİBRAHİM ARTANTüm bilgi işlem personelinin temel bilgisayar kullanımı ile ilgili gelişimini sağlamakTemel bilgisayar ve HBYS kullanımı hakkında bilgi işlem personelinin kullanım becerilerini arttırmakAnlatım sunuSoru cevap
9.5.2018ÇAMAŞIR KABUL,TESLİM VE DEPOLAMA SİSTEMATİĞİ
DOĞRU MİKTARDA TEMİZLİK MALZEMESİ KULLANIMI
ÇAMAŞIRHANE ÇALIŞANLARI1 SAATİBRAHİM ARTANÇamaşırhane düzeninin sağlanmasıÇamaşırhanene biriminin sistemli çalışmasını sağlamakAnlatım sunuSoru cevap
10.5.2018657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU EĞİTİMİGECE İDARİ MEMUR1 SAATİBRAHİM ARTAN657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre davranış sağlamak657 Sayılı Devlet Memurları kanunu hakkında bilgilendirmekAnlatım sunuSoru cevap
8.5.2018DOSYALAMA TEKNİKLERİ VE RESMİ YAZIŞMA KURALLARIEVRAK BİRİMİ ÇALIŞANLARI1 SAATİBRAHİM ARTANDosyalama ve resmi yazışma kuralları ile ilgili bilgilendirme yapmakResmi yazışma ve dosyalama işlemlerinin uygun şekilde yapılabilmesini sağlamakAnlatım sunuSoru cevap
8.5.2018İLGİLİ OFSET ALETLARİ KULLANIMITÜM İDARİ ÇALIŞANLAR1 SAATİBRAHİM ARTANİlgili aletleri sorunsuz kullanabilmekİlgili aletleri sorunsuz kullanabilmekAnlatım sunuSoru cevap
8.5.2018SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ
TIBBİ TERMİNOLOJİ EĞİTİMİ
VERİ TOPLAMA ,VERİ GİRİŞİ VE VERİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
İSTATİSTİK BİRİMİ ÇALIŞANLARI1 SAATİBRAHİM ARTANİlgili konuların kullanımı ve yöntemleri hakkında temel bilgi vermekİlgili yöntemlerin kullanımını sağlamakAnlatım sunuSoru cevap
9.5.2018HASTA YÖNLENDİRMEKARŞILAMA YÖNLENDİRME ÇALIŞANLARI1 SAATİBRAHİM ARTANHastaların yönlendirme ihtiyaçları olduğu ile ilgili personelde farkındalık oluşturmakHastaların sıkıntı yaşamadan hizmet almalarını sağlamakAnlatım sunuSoru cevap
8.5.20186245 SAYILI HARCİAH KANUNU
DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİ VE PESONEL BORDRO TAKİP PRIGRAMI
TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ
MUTEMETLER1 SAATİBRAHİM ARTANPersonel ile ilgili tüm mutemetlik işlemlerinin tam ve eksiksiz yapılabilmesiMutemetlerin mevzuata bakış açısını ve mutemetlik işlerindeki aksaklıkların azaltılmasıAnlatım sunuSoru cevap
8.5.2018BESİN KALİTESİ /YİYECEK SATIN ALMA VE KONTROLYÖNETMELİĞİ
GENİŞ ÇAPTA BESİN HAZIRLAMA VE PİŞİRME TEKNİKLERİ
GIDA GÜVENLİĞİ YÖNTEMİ
MUTFAK HİJYENİ
TBS'DE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİLERİ E ISO 9000-22000 KALİTE STANDARTLARI
MUTFAK DONANIMI İLKELERİ
YİYECEK DEPOLAMA VE MUHAFAZA TEKNİKLERİ
ATIK YÖNETİMİ
YATAN SERVİSİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR-DİYET KARTLARININ DOĞRU UYGULANMASI
YİYECEK VE İÇECEK SERVİS YÖNTEMLERİ
MUTFAK ÇALIŞANLARI1 SAATHastane yemekhanesini verimliliğini sağlamak.Besinlerin doğru ve sağlıklı şekilde alınması saklanması ve pişirilmesi konusunda çalışanları bilinçlendirmekAnlatım sunuSoru cevap
8.5.2018DOSYALAMA TEKNİKLERİ VE RESMİ YAZIŞMA KURALLARI
ÇKYS PROJESİ EĞİTİMİ
PERSONEL ÖZLÜK ÇALIŞANLARI1 SAATİBRAHİM ARTANHastane arşivlerinin ve arşivlenen evrakların düzenini sağlamakResmi yazışma ve dosyalama işlemlerinin uygun şekilde yapılabilmesini sağlamakAnlatım sunuSoru cevap
10.5.2018İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİSAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASISANTRAL ÇALIŞANLARI1 SAATTOPLANTI SALONUilgili dökümanlar bilgisayarİBRAHİM ARTANSağlık Bakanlığı teşkilatı ile ilgili farkındalık sağlamakSağlık Bakanlığı teşkilat şeması hakkında bilgi vermekAnlatım sunuSoru cevap
8.5.2018KAMU İHALE KANUNU MALI MEVZUAT SOSYOL GÜVENLİK REFORMU VE UYGULAMALARI
5018 SAYILI KAMU MALI YÖNETİMİ VE KONTROLÜ
SATINALMA ÇALIŞANLARI1 SAATİBRAHİM ARTANİlgili Kanunlarla İlgili farkındalık sağlamakMevzuatlar çerçevesinde alım ve işlemlerin tamamlanmasında sorun yaşanmamasını sağlamakAnlatım sunuSoru cevap
8.5.2018KRİZE MÜDEHALE VE AFAT YÖNETİMİSİVİL SAVUNMA ÇALIŞANLARI1 SAATİBRAHİM ARTANAfet durumlarında etkin çalişma ortamı sağlamakKrize Müdehale ve Afet yönetimi hakkında farkındalık oluşturmakAnlatım sunuSoru cevap
10.5.2018TRAFİK KURALLARIŞOFÖRLER1 SAATİBRAHİM ARTANTrafik Kurallarına uymakTrafik Kurallarının özümsenerek %100 uyumu sağlamakAnlatım sunuSoru cevap
8.5.2018DOSYALAMA TEKNİKLERİ VE RESMİ YAZIŞMA KURALLARI
FATURALANDIRMA
TAHAKKUK MEMURLARI1 SAATİBRAHİM ARTANTig standartları doğrultusunda otomasyon sistemi ve hasta yatış dosyaları eşliğinde istenen verilerin doğru şekilde kaydedilmesiDoğru kaydedilen verilerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli faliyetlerin yürütülmesiAnlatım sunuSoru cevap
8.5.2018DİYALİZ SİSTEMLERİ
KALİBRASYON
SU ANALİZLERİ
MALZEME BAKIM ONARIMI
TEKNİK SERVİS ÇALIŞANLARI1 SAATİBRAHİM ARTANDiyaliz su sistemlerinin diyaliz makinalarına uygun sorunsuz çalışmasıHastanın güvenli sistemlerle hizmet almasını sağlamakAnlatım sunuSoru cevap
8.5.2018DAĞITIM ANAHTARLARITİG ÇALIŞANLARI1 SAATOKTAY DOBULGAHasta yatış dosyaları eşliğinde istenen verilerin doğru şekilde kaydedilmesiDağıtım anahtarının mevzuata uygun yapılmasıAnlatım sunuSoru cevap
14.11.2018DİYABET EİTİMLERİDİYABETLİ HASTALARDA İLAÇ KULLANIMI VE BESLENME
DİYABETLİ HASTALARA YAKLAŞIM
YOĞUN BAKIM ve YATAKLI SERVİS ÇALIŞANLARI1 SAATKONFERANS SALONUSlayt ve ilgili materyallerAYŞE ÜNLÜERLERDM ye yaklaımda farkındalık oluşturmakDM li hastada insülin kullanımı, oral antidiyabetik kullanımı ve beslenme bilincinin oluşturulmasıAnlatım sunuSoru cevap
22.02.2018
27.03.2018
25.05.2018
28.06.2018
TİG EĞİTİMLERİTANI KODLARI VE İŞLEM KODLARIDOKTORLAR VE HBYS KULLANICILARI1 SAATTOPLANTI SALONUslaytlar projeksiyon ,tig kitapları, bilgisayar,VEYSEL ERDOĞAN
OKTAY DOBULGA
AYFER ÖZTÜRK
TİG standartları doğrultusunda otomasyon sistemi ve hasta yatış dosyaları eşliğinde istenen verilerin doğru şekilde kaydedilmesiDoğru kaydedilen verilerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli faliyetlerin yürütülmesiAnlatım sunuSoru cevap
11.05.2018STERİLİZASYON
DEZENFEKSİYON
STERİL EDİLEN MALZEMELERİN SAKLANMASISTERİL MALZEME KULLANAN BİRİMLER1 SAATKONFERANS SALONUSlayt, Projeksiyon, Mamalar, Gavaj setiGÜLAY YAMANUygun şekilde saklanmış steril mazleme kullanımı ile hasta güvenliğinin sağlanması. Hastane enfeksiyonlarının önüne geçmek.Steril malzemelerin uygun şekilde saklanmasıAnlatım sunuSoru cevap
19.4.2018HASTA YATIŞ İŞLEMLERİHASTA YATIŞ FORMLARI VE HASTA DOSYASI TANZİMİTÜM YATAKLI SERVİS ÇALIŞANLARI2 SAATKONFERANS SALONUslaytlar,ilgili dökümanlar, bilgisayar, projeksiyontemizlik malzemeleriADEM ÖZTÜRKHasta dosyasının doğru ve uygun şekilde tanzim edilmesiHasta bilgilerinin uygun ortamlarda doğru biçimde saklanmasını ve doğru kayıtlar tutulmasını öğrenmekAnlatım sunuSoru cevap
HBYS DE HASTA DOSYASI VE HASTA İŞLEMLERİMEVLÜT EROĞLUDemonstrasyonSon test