Yataklı Servisler
14 Şubat 2023

 • KADIN DOĞUM
  Doğum Servisi 
  Doğum Ünitesi ve Jinekolojik hastalıklar
 • DAHİLİYE SERVİSLERİ
  İç Hastalıkları
  Nöroloji
  Göğüs Hastalıkları
  Cildiye 
  Fizik Tedavi
  Kardiyoloji
 • CERRAHİ SERVİSİ
  Genel Cerrahi
  Ortopedi
  Üroloji
  Göz
  Kbb

 • YOĞUN BAKIM SERVİSİ
          1. Basamak Yoğun Bakım
          2. Basamak Yoğun Bakım

 • PALYATİF BAKIM SERVİSİ


 İç Hastalıkları
  İntaniye
  Nöroloji
  Göğüs Hastalıkları
  Cildiye
  Fizik Tedavi
  Kardiyoloji