Hasta Yatış Ve Taburcu İşlemleri
22 Haziran 2023

HASTA KABUL YATIŞ 

1.Hasta İlk müracaat birimlerimiz poliklinik binalarında ilgili polikliniklerin karşılarında hizmet vermektedir.

2.Hasta ilk müracaat (bilgi işlem) birimi 08:00-16:00 saatleri arası görev vermekte ve 16:00-08:00 saatleri arası bu hizmet acil vezne tarafından verilmektedir.

3.Yatışına karar verilen hasta poliklinik işlemleri bittikten sonra doktor tarafından düzenlenen yatış evraklarıyla birlikte yatışı yapılacak olan servise başvurur. Burada bulunan kat sekreteri yatış işlemini gerçekleştirir.

4.Ücretli hastaların fatura işlemleri çıkışı sırasında yapılır.


TABURCU  İŞLEMLERİ 

1.Hasta çıkış işlemleri bilgi işlem tıbbi sekreteri tarafından yapılır. Çıkış işlemlerinin tamamlanması ile hasta taburcu edilir.

2.Ücretli hastalar faturalarının hazırlanması ve ödemelerini yapmalarını müteakip taburcu olurlar.