Radyoloji Görüntüleme
29 Mart 2023

TOMOGRAFİ
RÖNTGEN
ULTRASON
MAMOGRAFİ
KEMİK DANSİTOMETRE
EMG (Elektronöromiyografi)
EEG (Elektroensefalogram)
EKG (Elektrokardiyogram)

MR (Hizmet Alımı)

 İç Hastalıkları
  İntaniye
  Nöroloji
  Göğüs Hastalıkları
  Cildiye
  Fizik Tedavi
  Kardiyoloji